МУЛТИПЕН МИЕЛОМ

By | November 16, 2018

Деветти редовен стручен состанок на Здружението за Хематологија на Македонија

Состанокот ќе се одржи на 23.11.2018 година (петок) во хотел „Queens“ во Скопје, со почеток во 14:00 часот. 

Настанот е акредитиран од МЛД и ЛКМ.

Шифра на здружение: 015

РЕГИСТРАЦИЈА

ДНЕВЕН РЕД НА СОСТАНОКОТ