Рехабилитација и озонотерапија кај пациенти со Ковид-19

By | October 14, 2020

Online континуирана медицинска едукација во организација на Здружението на физијатри на Македонија.

КМ едукацијата е акредитирана од МЛД и ЛКСРМ со 2 бода.

Предавањата ќе бидат активни од 30.06.2020 – 05.08.2020 година.

Предавањата се достапни на следниот ЛИНК.