ЧЕСТИТКИ ДО КАРДИОХИРУРШКИОТ ТИМ

By | October 14, 2020

Македонското Лекарско Друштво и неговите членови упатуваат честитки до Кардиохируршкиот тим кој ја изведе првата кардио-трансплантација во Републиката и вооедно и оддава почит на фамилијата на донорот за овој голем хуман гест.

Доц Др Горан Димитров
Претседател на МЛД