Category Archives: Работилница

НАЈНОВИ МОЛЕКУЛАРНИ МЕТОДИ ВО ДИЈАГНОСТИЦИРАЊЕ НА РЕСПИРАТОРНИ ИНФЕКЦИИ

Работилница на тема „Најнови молекуларни методи во дијагностицирање на респираторни инфекции“ во организација на Македонското здружение за алергологија и клиничка имунологија (МЗАКИ), а под покровителство наПрвата работлница ќе се одржи од 27-ти ноември (среда), 2019 година, во амфитеатарот на Медицинскиот факултет при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје. Настанот е акредитиран од МЛД и… Read More »

НАДВОРЕШНА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ (EQAS): ЗНАЧЕЊЕ И ПРЕДИЗВИЦИ

Стручен состанок во организација на Македонското здружение за медицинска биохемија и лабораториска медицина (МЗМБЛМ) тема „Новости во ендкринолошка лабораториска дијагностика“. Состанокот ќе се одржи на 22-ри номеври (петок), 2019, со почеток од 10:00 часот, во салата за состаноци при Деканатот на Медицинскиот факултет во Скопје. Настанот е акредитиран од МЛД и ЛКМ. Котизација за учество на настанот изнесува… Read More »

БЛИЗНАЧНА БРЕМЕНОСТ – МЕНАЏМЕНТ, РИЗИЦИ И ПРЕДИЗВИЦИ

Работилница на тема „Близначна бременост – менаџмент, ризици и предизвици“ во организација на Македонската асоцијација на гинеколози и опстетричари (МАГО), а под покровителство на  Втората работлница ќе се одржи од 24-ти октомври (четврток) до 26-ти октомври (сабота), 2019 година, во просториите на NET ELECTRONICS, ул. Скупи, бр. 55, Скопје. Настанот е акредитиран од МЛД и… Read More »