Twelfth International Medical Congress of Southeast European Medical Forum

By | August 8, 2023

Дванаесети Интернационален Медицински Конгрес на СЕЕМФ, кој ќе се одржи од 06-10 септември 2023 во Солун, Грција

Уште само една недела за ПРИЈАВУВАЊЕ на абстракти за СЕЕМФ Конгресот.

Постои и сесија за студенти по медицина

За повеќе информации за овој настан следете го линкот до официјалната веб страна

Website: https://seemfcongress.com