НОВОСТИ ВО ЕНДОКРИНОЛОШКА ЛАБОРАТОРИСКА ДИЈАГНОСТИКА

By | мај 3, 2019

Стручен состанок во организација на Македонското здружение за медицинска биохемија и лабораториска медицина (МЗМБЛМ) тема „Новости во ендкринолошка лабораториска дијагностика“.

Состанокот ќе се одржи на 10-ти мај (петок), 2019, со почеток од 10:00 часот, во салата за состаноци при Деканатот на Медицинскиот факултет во Скопје.

Настанот е акредитиран од МЛД и ЛКМ.

Котизација за учество на настанот изнесува 300,00 МКД. 

РЕГИСТРАЦИЈА И УПЛАТА НА КОТИЗАЦИЈА

ПРОГРАМА

Уплатата може да се направи и на следната жиро сметка:

Назив на примач: МАКЕДОНСКО ЛЕКАРСКО ДРУШТВО
Банка на примачот: ХАЛКБАНК А.Д. СКОПЈЕ
Трансакциска сметка на примачот: 270040678600148
Цел на дознака: 032 – котизација за стручен состанок на МЗМБЛМ