Од Претседателот на МЛД до ЗЛОМ/СМ по повод Светскиот ден на општите и семејни лекари – 19 Мај

By | May 23, 2020

Доц. д-р Горан Димитров, Претседател на МЛД

Почитувана д-р Катерина Ковачевиќ, Претседател на ЗЛОМ/СМ

Со длабока почит Ви го честитам 19 мај – Светкиот ден на општите и семејни лекари. Вие и сите членови на Вашето здружение, кое е најбројно и најактивно во нашата земја, дадовте огромен професионален и стручен придонес во услови на пандемија и справувањето со КОВИД 19, како и сите други наши лекари.

Ви посакувам добро здравје и понатамошна долгогодишна успешна работа.“

 

Доц. д-р Горан Димитров
Претседател на Македонското лекарско друштво