Category Archives: Настани

PRICOV-19 study: Грижата и безбедноста на пациентот во примарната здравствена заштита за време на пандемија

Почитувани колеги, Пандемијата со COVID-19 придонесе примарна здравствена заштита да се соочи со голем број организациски и структурни предизвици, како што се телеконсултации, интензивна соработка со здравствените служби на секундарно… Read More »

ОДГОВОР НА ОБЈАВЕНИОТ НАПИС ВО “СЛОБОДЕН ПЕЧАТ”, ПРЕНЕСЕН ОД ПОСТ ОД FACEBOOK

Македонско лекарско друштво е најстара и најбројна професионална организација на лекарите која постои 76 години и е аполитична и непрофитабилна. Доделувањето на наградите и признанијата е регулирано со Статутот и… Read More »