ХПВ инфекции, реанимација и пренос на деца и возрасни пациенти, студии за COVID 19 пандемијата

By | јуни 6, 2021

Стручно-едукативен состанок во организација на Македонското лекарско друштво, во соработка со ПЗУ НИКОБ Медикал и ПЗУ НИКОБ Лаб.
Континуирана медицинска едукација акредитирана од МЛД и ЛКРСМ.

линк до настанот https://www.facebook.com/events/1336858946710306/

Сите регистрирани учесници со уплатена котизација добиваат Сертификат за успешно завршено стручно усовршување во дигитален формат во рок од 7-14 дена по одржувањето на едукацијата.

Котизацијата за настанот изнесува 300,00 МКД.


Линк за регистрација и уплата на котизација: https://kme.mld.mk/course/mld2021-2/