Заболувања во торакалниот сегмент на ‘рбетникот

By | July 1, 2022

Прв стручен симпозиум на Македонското спинално здружение

Почитувани,

Ве известуваме дека  „Македонското спинално здружение“ при МЛД во соработка со Одделението за медицина при Македонската академија на науките и уметностите организира симпозиум на тема:

„ Заболувања во торакалниот сегмент на ‘рбетникот “

Симпозиумот ќе се одржи во зградата на Македонската академија на науките и уметностите на 20.05.2022 г. со почеток во 12:00 часот.

                                                                           Претседател на Македонското спинално здружение                                        Проф. Д-р Владо Столевски