10 Состанок на Југоисточна Педијатриска Нефролошка Работна Група 

By | May 22, 2023

Од 1-3 Јуни во Скопје, Хотел Александар Палас ќе се одржи 10 Состанок на Југоисточна Педијатриска Нефролошка Работна Група (South Eastern European Pediatrиc Nephrоlogy Working Group-SEPNWG) како и SEPNWG Teaching Course. Курсот ќе биде акредитиран и без котизација. Со оглед на ограничен број на учесници потребна е претходна регистрација на следниот e-mail <vtasic2003@gmail.com> со следните податоци:

  1. Име и Презиме
  2. Статус (специјалист педијатар,спeцијалист-област, специјалзиант-област, лекар општа пракса, студент,ВМ сестра и др)
  3. Телефон
  4. e-mail адреса.

Во прилог Програмата.