ХЛА И ХПА ТИПИЗАЦИЈА НА ДОНОРИ ЗА ТРАНСФУЗИЈА НА ТРОМБОЦИТИ – МОЖНОСТИ ЗА ПОГОЛЕМА КЛИНИЧКА ЕФИКАСНОСТ

ден150.00

Стручен состанок

Организатор: Македонско здружение за хематологија (МЗХ)

Дата: 29.11 (петок), 2019 година

Место: 

Регистрација: 11:30 – 12:00 часот

Шифра на здружение: 015

ПРОГРАМА