Category Archives: стручен состанок

ЕФЕКТИВНА АНТЕНАТАЛНА И ПЕРИПАРТАЛНА ГРИЖА

    Стручен состанок во организација на Здружение на гинеколози и опстетричари на Македонија и Здружение на приватни гинеколози и акушери на Македонија, под покровителство на Ведра Интернешенал А.Д. Софија – претставништво Скопје.  Состанокот ќе се одржи на 12.04.2019 година (петок) во хотел „Александар Палас“, со почеток во 14:15 часот.  Настанот е акредитиран од МЛД и ЛКМ.… Read More »

КЛИНИЧКA И ЛАБОРАТОРИСКA ЕВАЛУАЦИЈА НА НАЈЧЕСТИТЕ ВИДОВИ НА АНЕМИИ

Интердисциплинарно здружение на лекарите за добра клиничка пракса (ИЗЛДКП) го организира својот трет стручен состанок на тема „Клиничка и лабораториска евалуација на најчестите видови на анемии“. Состанокот ќе се одржи на 2 април, 2019 година, вторник, со почеток во 14:00 часот, во Салата на Деканатот на медицинскиот факултет во Скопје. Настанот е акредитиран од МЛД… Read More »

ПРОФЕСИОНАЛНИ АЛЕРГИИ – TRANSLATE RESEARCH INTO PRACTICE

  Стручен состанок на Македонско здружение за медицина на труд во соработка со Демакс Нова ИНТ ДООЕЛ Скопје.  Состанокот ќе се одржи на 18.03.2019 година, понеделник, во просториите на ЈЗУ Институт за медицина на труд на РСМ, Колаборативен центар на СЗО, Скопје, со почеток во 12:00 часот.  Настанот е акредитиран од МЛД И ЛКМ. Котизацијата… Read More »