6ти КОНГРЕС НА МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ НА ТРАНСФУЗИОЛОЗИ

By | April 12, 2023

Од 1-4 ноември, 2023, во конгресниот центар Александра Палас во Скопје, ќе се одржи 6-тиот Конгрес на Македонското здружение на трансфузиолози со меѓународно учество.

За повеќе информации за овој настан следете го линкот до официјалната веб страна на Македонското здружение на трансфузиолози.

РЕГИСТРАЦИЈА ЗА УЧЕСТВО И УПЛАТА НА КОТИЗАЦИЈА

Согласно законската регулатива за фискализација и регистрација на готовински плаќања, повеќе не е можно плаќање во готово („кеш на рака“) при регистрацијата на настаните. Уплата можете да ја направите преку нашиот ПОС терминал за безготовинско плаќање со било која платежна картичка преку следните линкови:

РАНА РЕГИСТРАЦИЈА ( 7440,00 MKD дo 30.09.2023/ 8680МКД од 30.09.2023 )

ЛАБОРАТОРИСКИ ТЕХНИЧАРИ/СЕСТРИ (3720,00 МКД до 30.09.2023 /4340,00 МКД од 30.09.2023 )

ЕДНОДНЕВНА РЕГИСТРАЦИЈА (3720,00 МКД до 30.09.2023 /4340,00 МКД од 30.09.2023 )

Уплатата може да ја направите и на следната жиро сметка:

Назив на примач: МАКЕДОНСКО ЛЕКАРСКО ДРУШТВО

Банка на примачот: ХАЛКБАНК А.Д. СКОПЈЕ

Трансакциска сметка на примачот: 270040678600148

Цел на дознака: котизација за 043 (специјалист/ медицинска сестра/лабораториски техничар) 6ти Конгрес на трансфузиолози

Доколку уплатата сте ја направиле во банка ве молиме да го пополните следниот ФОРМУЛАР ЗА РЕГИСТРАЦИЈА за настанот.