6-ти КОНГРЕС НА МАКЕДОНСКОТО ЗДРУЖЕНИЕ НА ТРАНСФУЗИОЛОЗИ

ден8,680.00

УЧЕСТВО И КОТИЗАЦИЈА

*Цената е пресметана во денарска противвредност со среден курс на денарот 62. Во цената не е пресметан ДДВ.

6-ти КОНГРЕС

Организатор: Македонско здружение на трансфузиолози

Дата: 01.11 (среда) до 04.11 (сабота), 2023година

Место: хотел „Александар Палас“ – Скопје

Регистрација: 01.11.2023, хх:00 – ѕѕ:00 часот (среда)

Шифра на здружение: 043

SKU: 043-2023 Specijalisti-1 Categories: ,