РАНА ДИЈАГНОСТИКА И ТРЕТМАН НА БОЛКА ВО КРСТОТ

By | October 21, 2022

Стручно едукативен состанок во организација на „Македонското спинално здружение“ при МЛД.

Целите на овој стручен состанок на Македонското спинално здружение се рано препознавање, дијагностика и адекватен третман на болката во крстот, со идеја и цел за навремено лекување со што би се придонело од медицински аспект за побрза санација на болниот синдром и невролошките тегоби кај болните, а од социо- економски аспект нивен побрз опоравок и враќање кон секојдневните активности.

Состанокот ќе се одржи во амфитеатарот на ГОБ “8-ми септември“, Скопје, на 14.10.2022 г. со почеток во 13:00 часот.

Повеќе информации

                                                                           Претседател на Македонското спинално здружение                                        Проф. Д-р Владо Столевски