АКУШЕРСКА АНЕСТЕЗИЈА И ПЕРИОПЕРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ

ден650.00

Американско – македонски стручен симпозиум

АКУШЕРСКА АНЕСТЕЗИЈА И ПЕРИОПЕРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ

13-15.04.2018

хотел „Александар Палас“ – Скопје

SKU: 005 Category: