НАДВОРЕШНА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ (EQAS): ЗНАЧЕЊЕ И ПРЕДИЗВИЦИ

ден600.00

VI Работилница

Организатор: Македонско здружение за медицинска биохемија и лабораториска медицина

Дата: 22.11 (петок), 2019 година

Место: Амфитеатар на Деканат на Медицински факултет – Скопје

Регистрација: 9:00-10:00 часот

Програма

Шифра на здружение: 032