065- ЧЛЕНАРИНА ЗА – ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНО ЗДРУЖЕНИЕ НА ЛЕКАРИ ЗА ДОБРА КЛИНИЧКА ПРАКСА

ден500.00

Според Член 9 од Статутот на Македонското лекарско друштво, секој лекар со потпишување на Пристапницата за членување во ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНО ЗДРУЖЕНИЕ НА ЛЕКАРИ ЗА ДОБРА КЛИНИЧКА ПРАКСА,  го прифаќа Статутот на МЛД и неговите одлуки. Со редовно плаќање на членарина, според Член 8 од Статутот на МЛД, членовите  активно учествуваат во организирање на конгреси, симпозиуми, стручни состаноци и користат поволности по однос на котизации и други форми од областа на Континуираната Медицинска Едукација.

Годишната членарина изнесува 500,00 МКД.

Description

Членарина – 2024 година