ЧЛЕНАРИНА ЗА МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ НА НЕОНАТОЛОЗИ

ден300.00

Според Член 9 од Статутот на Македонското лекарско друштво, секој лекар со потпишување на Пристапницата за членување во Македонско здружение на неонатолози на Република Македонија  го прифаќа Статутот на МЛД и неговите одлуки. Со редовно плаќање на членарина, според Член 8 од Статутот на МЛД, членовите  активно учествуваат во организирање на конгреси, симпозиуми, стручни состаноци и користат поволности по однос на котизации и други форми од областа на Континуираната медицинска едукација.

Годишната членарина изнесува 300,00 МКД.

SKU: 059 CLENARINA-2024 Category:

Description

Членарина за 2024 година