8-МИ ПЕДИЈАТРИСКИ КОНГРЕС СО МЕЃУНАРОДНО УЧЕСТВО – 01-04 јуни 2023, СКОПЈЕ

By | June 21, 2023

Почитувани колеги, педијатри, научници, истражувачи и практичари во областа на педијатријата и други сродни области,

Ни претставува особено задоволство да Ве поканиме на 8 миот Меѓународен конгрес на Здружението на педијатри на РСМ , кој ќе се одржи од 01 до 04 јуни 2023 година, во хотел Александар Палас, Скопје, Р.С. Македонија.

Овој настан е значаен за педијатрите, како и за другите медицински професии кои работат со детската популација, посебен акцент ќе се стави на :

  • Нефрологија
  • Пулмологија со алергологија
  • Неврологија со развојни пореметувања
  • Имунологија со реумокардиологија
  • Детска хаматоонкологија
  • Неонатологија со неонатална интензивна нега
  • Педијатријата низ призма на медицинските сестри

РЕГИСТРАЦИЈА ЗА УЧЕСТВО И УПЛАТА НА КОТИЗАЦИЈА

Доставете ги Вашите апстракти најдоцна до 15.05.2023 на mail zdruzenie.pedijatrimkd@gmail.com

Доктори специјалисти 6.000,00 МКД

Општи доктори и специјализанти 4.000,00 МКД

Уплатата може да ја направите и на следната жиро сметка:

Назив на примач: МАКЕДОНСКО ЛЕКАРСКО ДРУШТВО

Банка на примачот: ХАЛКБАНК А.Д. СКОПЈЕ

Трансакциска сметка на примачот: 270040678600148

Цел на дознака: котизација за 042 (специјалист/ специјализант, општ доктор)

8ти Конгрес на педијатри

Спонзорска листа

  • Рекламен штанд 1.500,00 ЕУРА +ддв
  • Симпозиум со време трање од 1 час – 1.500,00 евра + ддв

Настанот е акредитиран од МЛД/ЛКСМ

Ве очекуваме,

Со почит,

Здружение на педијатри на Македонија