Featured Article

PRICOV-19 study: Грижата и безбедноста на пациентот во примарната здравствена заштита за време на пандемија

Почитувани колеги, Пандемијата со COVID-19 придонесе примарна здравствена заштита да се соочи со голем број организациски и структурни предизвици, како што се телеконсултации, интензивна соработка со здравствените служби на секундарно и терциерно ниво но и други служби во вашата географската област и ограничена достапност на ресурси во однос на персоналот , инфраструктура и заштитна опрема.… Read More »

Featured Article

ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ДОКТОРИ

Согласно Законот за Здравствена заштита и препопраките на Министерството за здравство за избегнување на јавни собири и одржување на физичката дистанца, Македонското лекарско друштво започна со спроведување на онлајн континуирана медицинска едукација. Предавањата од програмата за стручно усовршување на специјалистичките и подрачните здруженија при МЛД, ќе бидат поставувани и достапни на страниците за Online КМЕ… Read More »

Featured Article

ПРАКТИЧНИ ПРЕПОРАКИ ЗА БЕЗБЕДНА И ЕФИКАСНА ГРИЖА НА ПАЦИЕНТИ ДИЈАГНОСТИЦИРАНИ СО КОВИД-19

Катедрата по реанимација со анестезија објавува практични препораки за безбедна и ефикасна грижа на пациенти дијагностицирани со КОВИД-19, направени според препораките на Европското здружение за интензивно лекување и Европското здружение на анестезиолози. Во продолжение краток опис со линк за симнување на препораките. ИНТЕРНИ НАСОКИ И ПРОЦЕДУРИ ЗА ТРЕТМАН НА ПАЦИЕНТИ СО COVID-19 Самиот текст како… Read More »

Featured Article

СООПШТЕНИЕ!

Согласно препораките на Министерството за здравство, односно Комисијата за заразани болести, Македонското лекарско друштво ги откажува сите КМЕ активности како и активностите на специјалистичките и подрачните здруженија на лекари. Македонското лекарско друштво ќе ја следи новонастанатата епидемиолошка состојба и тековно ќе ги извести своите здруженија кога ќе можат да продолжат со реализација на најавените настани.… Read More »

ОДГОВОР НА ОБЈАВЕНИОТ НАПИС ВО “СЛОБОДЕН ПЕЧАТ”, ПРЕНЕСЕН ОД ПОСТ ОД FACEBOOK

Македонско лекарско друштво е најстара и најбројна професионална организација на лекарите која постои 76 години и е аполитична и непрофитабилна. Доделувањето на наградите и признанијата е регулирано со Статутот и Правилникот на МЛД (член 58), а се доделуваат врз основ на предлозите на стручните и регионалните здруженија. Со други зборови, самите доктори ги предлагаат своите… Read More »