Featured Article

НАЈАВЕНИ БРОЈНИ КОНГРЕСНИ АКТИВНОСТИ ЗА 2018 ГОДИНА

Континуираната медицинска едукација и во 2018 година ќе биде збогатена со неколку конгреси со меѓународно учество. Сезоната ќе ја отвори Македонското друштво на ортопеди и трауматолози – МАДОТ со 4-тиот Конгрес со меѓународно учество, кој ќе се одржи од 26. до 29.04.2018 година, во хотелски комплекс „Метропол“, во Охрид. Главни теми на овој конгрес ќе… Read More »

Стандардни коагулациски тестови во медицинската пракса

СТРУЧЕН СОСТАНОК Програма „Улогата на стандардните коагулациски тестови во одредување на интраоперативниот ризик од крварење“ – Предавач: М-р спец. д-р Владо Дамевски „Коагулациони скрининг тестови и нивната клиничка важност“ – Предавач: Спец. д-р Лидија Стојанова Вилос   Целна група: лекари специјалисти гинеколози, хирурзи, анестезиолози и др.

Category: