ДЕТЕКЦИЈА НА ГЕНЕТСКИ МАРКЕРИ СО MICROARRAY ТЕХНОЛОГИЈАТА ЗА ТАРГЕТИРАНА ТЕРАПИЈА КАЈ МАЛИГНИ ЗАБОЛУВАЊА

ден150.00

Работилница

Организатор: Македонско здружение на патолози

Дата: 24.12 (вторник), 2019 година

Место: амфитеатарот на Деканат на Медицински факултет при Универзитетот Св. Кирил и Методиј – Скопје

Регистрација: 11:30 – 12:00 часот

Шифра на здружение: 029

ПРОГРАМА