7-ми КОНГРЕС НА ПЕДИЈАТРИ (доктори по општа медицина)

ден4,920.00

УЧЕСТВО И КОТИЗАЦИЈА ЗА ДОКТОРИ ПО ОПШТА МЕДИЦИНА

*Цената е пресметана во денарска противвредност со среден курс на денарот 61.50. Во цената не е пресметан ДДВ.

КОНГРЕС

Организатор: Здружение на педијатри на Македонија

Дата: 25.06 (вторник) до 28.06 (петок), 2019 година

Место: хотел „СИРИУС“ – Струмица

Регистрација: 25.о6.2019, 9:00-15:00 часот (вторник)

Програма

Шифра на здружение: 042