26th BCLF MEETING И 6-ти НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС НА МЗМБЛМ

ден12,300.00

УЧЕСТВО И КОТИЗАЦИЈА

*Цената е пресметана во денарска противвредност со среден курс на денарот 61.50. Во цената не е пресметан ДДВ.

Конгрес

Организатор: Македонско здружение за медицинска биохемија и лабораториска медицина

Дата: 3.10 (среда) до 5.10 (петок), 2018 година

Место: хотел „Александар Палас“ – Скопје

Регистрација: 12:00-17:30 часот (среда, 3.10,.2018)

Програма

Шифра на здружение: 032