ЧЛЕНАРИНА ЗА ЗДРУЖЕНИЕ НА ПУЛМОЛОЗИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ( ЗПРМ )

ден500.00

Според Член 9 од Статутот на Македонското лекарско друштво, секој лекар со потпишување на Пристапницата за членување во Здружение на пулмолози на Република Македонија (ЗПРМ) го прифаќа Статутот на МЛД и неговите одлуки. Со редовно плаќање на членарина, според Член 8 од Статутот на МЛД, членовите  активно учествуваат во организирање на конгреси, симпозиуми, стручни состаноци и користат поволности по однос на котизации и други форми од областа на Континуираната медицинска едукација.

Годишната членарина изнесува 500,00 МКД.

SKU: 063 CLENARINA-2024 Categories: , ,

Description

Членарина за 2024 година