Treatment of chronic pain and malignant diseases – review on world experiences on cannabis use for medical purposes

WORKSHOP Програма Поздравно обраќање на претседателите на здруженијата: Проф.д-р Смиља Туџарова и Проф.д-р Андријан Карталов „Третман на хронична болка од различна етиологија“ – Предавач: Прим.д-р сци Татјана Тројиќ „Третман на малигни заболувања на кожа„ – Предавач: Проф.д-р Смиља Туџарова „Осврт на светски искуства од употребата на канабис за медицински цели, во третман на болка и… Read More »

Category: