Continued medical education

UPCOMING CME EVENTS 2021

04.03.2021  18:00 часот 
Модерен пристап кон третманот на преинвазивните и инвазивните форми на инвазивниот цервикален карцином

PAST CME EVENTS 2021

Превентивен ефект од диететскиот внес на различни нутриенти на развојот на цервикални преканцерози и канцер и улогата на пробиотиците во одржувањето на вагиналниот микробиом