Continued medical education

UPCOMING CME EVENTS 2021

Превентивен ефект од диететскиот внес на различни нутриенти на развојот на цервикални преканцерози и канцер и улогата на пробиотиците во одржувањето на вагиналниот микробиом