Featured Article

ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ДОКТОРИ

Согласно Законот за Здравствена заштита и препопраките на Министерството за здравство за избегнување на јавни собири и одржување на физичката дистанца, Македонското лекарско друштво започна со спроведување на онлајн континуирана… Read More »

Featured Article

ПРАКТИЧНИ ПРЕПОРАКИ ЗА БЕЗБЕДНА И ЕФИКАСНА ГРИЖА НА ПАЦИЕНТИ ДИЈАГНОСТИЦИРАНИ СО КОВИД-19

Катедрата по реанимација со анестезија објавува практични препораки за безбедна и ефикасна грижа на пациенти дијагностицирани со КОВИД-19, направени според препораките на Европското здружение за интензивно лекување и Европското здружение… Read More »

Featured Article

СООПШТЕНИЕ!

Согласно препораките на Министерството за здравство, односно Комисијата за заразани болести, Македонското лекарско друштво ги откажува сите КМЕ активности како и активностите на специјалистичките и подрачните здруженија на лекари. Македонското… Read More »

4.11.2022 – КОЛПОСКОПИЈА И МЕДИКАМЕНТОЗЕН АБОРТУС

Стручно-едукативно предавање на тема „Колпоскопија и медикаментозен абортус“ во организација на Македонско здружение за цервикална патологија и колпоскопија (МЗЦПК) и Гинеколошко-акушерското одделение (ГАО) на Клиничката болница Битола. Стручно-едукативно предавање на… Read More »

Category: