Kонтинуирана медицинска едукација

ПРЕТСТОЈНИ КМЕ НАСТАНИ 2022

 

ОДРЖАНИ КМЕ НАСТАНИ 2021

02.07.2021
COVID 19 и имунолошки одговор – Здружение на инфектолози на Македонија (ЗИМ)

01.07.2021
Менаџмент на HPV асоцирани заболувања  – Македонско здружение за хуман папилома вирус (МЗХПВ) и Македонско здружение за цервикална патологија и колпоскопија (МЗЦПК)

16.06.2021
Третман на вагинални инфекции и суплементи во бременостМакедонско здружение за цервикална патологија и колпоскопија (МЗЦПК)

09.06.2021
Инфекции и хронични раниМакедонскa асоцијација за пластични, реконструктивни и естетски хирурзи  (МАПРЕХ)

08.06.2021 
ХПВ инфекции, реанимација и пренос на деца и возрасни пациенти, студии за COVID 19 пандемијатаМакедонско лекарско душтво (МЛД)

27.04.2021
Современи клинички упатства за ПЦОС и улогата на мио-инозитол; бременост, лактација и Covid-19 вакцинација  – Македонска асоцијација на гинеколози и опстетричари (МАГО)

25.03.2021
Медикаментозен прекин на бременост и употреба на антиадхезивен гел во ендоскопијата – Македонско лекарско душтво (МЛД)

10.03.2021
Синдром на полицистични јајници- дијагноза и современ третман – Македонско здружение за ендометриоза (МЗЕ)

04.03.2021
Модерен пристап кон третманот на преинвазивните и инвазивните форми на инвазивниот цервикален карциномМакедонско здружение за цервикална патологија и колпоскопија (МЗЦПК)

20.01.2021 
Превентивен ефект од диететскиот внес на различни нутриенти на развојот на цервикални преканцерози и канцер и улогата на пробиотиците во одржувањето на вагиналниот микробиомМакедонско здружение за цервикална патологија и колпоскопија (МЗЦПК)

ОДРЖАНИ КМЕ НАСТАНИ ВО 2020 ГОДИНА

26.02.2020   АРТРОПЛАСТИКА НА ДОЛЕН ЕКСТРЕМИТЕТ

28.02.2020     ТРЕТМАН НА УРИНАРНИ ИНФЕКЦИИ

28.02.2020     РЕДОВЕН СТРУЧЕН СОСТАНОК НА ЗДРУЖЕНИЕ НА ЛЕКАРИ ПО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА

03.03.2020     ЛАБОРАТОРИСКА ДИЈАГНОСТИКА НА УРОГЕНИТАЛНИ ИНФЕКЦИИ

06.03.2020      ТЕНДИНОПАТИИ

13.03.2020      ТРЕТМАН НА АКУТЕН ИСХЕМИЧЕН МОЗОЧЕН УДАР

20.03.2020      ДИЈАГНОСТИКА И ТРЕТМАН НА ХПВ АСОЦИРАНИ БОЛЕСТИ

24.03.2020      НОВИ ТЕРАПИСКИ МОЖНОСТИ ВО ТРЕТМАН НА АЛОПЦИЈА И ЗАШТИТА ОД УВ ЗРАЧЕЊЕ

ОДРЖАНИ КМЕ НАСТАНИ 2018

ИСХРАНА КАЈ КОМПРОМИТИРАНИ ПАЦИЕНТИ

НОВИТЕТИ ВО ГИНЕКОЛОГИЈАТА И АКУШЕРСТВОТО

ГОДИШЕН НАЦИОНАЛЕН СОСТАНОК НА CAESAR МРЕЖАТА - 2018

НОВ ПРОБИОТСКИ ПРИСТАП ВО ТРЕТМАН НА ИНФЕКЦИИ СО HELICOBACTER PYLORI И НЕГОВИ КОМОРБИДЕТИ
МУЛТИПЕН МИЕЛОМ

ТРЕТМАН НА ПРЕКАНЦЕРОЗИ НА ГРЛОТО НА МАТКАТА – ИНФЕРТИЛИТЕТ И ГИНЕКОЛОШКИ МАЛИГНОМИ - ПРИМАРЕН ХПВ СКРИНИНГ НА ЦЕРВИКАЛЕН КАРЦИНОМ – ХИПЕРТЕНЗИЈА КАЈ ЖЕНИ

НЕОДОБРЕНА УПОТРЕБА НА ЛЕКОВИ (OFF LABEL) ВО ПЕДИЈАТРИЈА

26th BCLF MEETING И 6-ти КОНГРЕС НА МАКЕДОНСКОТО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА И ЛАБОРАТОРИСКА МЕДИЦИНА 

НОВА ГЕНЕРАЦИЈА НА ГЕНЕТСКИ ТЕСТОВИ ВО ПРЕНАТАЛНА ДИЈАГНОСТИКА

БАЛКАНСКА ШКОЛА ЗА ПЕДИЈАТРИ

ВРОДЕНИ АНОМАЛИИ - ПРЕДИЗВИЦИ, ДИЛЕМИ И ТРЕТМАН

СОВРЕМЕН ФАРМАКОЛОШКИ ТРЕТМАН НА ПРЕКУМЕРНО АКТИВЕН МОЧЕН МЕУР (СПАМ) И УРИНАРНА ИНКОНТИНЕЦИЈА

АСТМА – АКТУЕЛНОСТИ И ПРЕДИЗВИЦИ

АКУШЕРСКА АНЕСТЕЗИЈА И ПЕРИОПЕРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ