Kонтинуирана медицинска едукација

ПРЕТСТОЈНИ КМЕ НАСТАНИ 2020

26.02.2020   АРТРОПЛАСТИКА НА ДОЛЕН ЕКСТРЕМИТЕТ

28.02.2020     ТРЕТМАН НА УРИНАРНИ ИНФЕКЦИИ

28.02.2020     РЕДОВЕН СТРУЧЕН СОСТАНОК НА ЗДРУЖЕНИЕ НА ЛЕКАРИ ПО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА

03.03.2020     ЛАБОРАТОРИСКА ДИЈАГНОСТИКА НА УРОГЕНИТАЛНИ ИНФЕКЦИИ

06.03.2020      ТЕНДИНОПАТИИ

13.03.2020      ТРЕТМАН НА АКУТЕН ИСХЕМИЧЕН МОЗОЧЕН УДАР

20.03.2020      ДИЈАГНОСТИКА И ТРЕТМАН НА ХПВ АСОЦИРАНИ БОЛЕСТИ

24.03.2020      НОВИ ТЕРАПИСКИ МОЖНОСТИ ВО ТРЕТМАН НА АЛОПЦИЈА И ЗАШТИТА ОД УВ ЗРАЧЕЊЕ

ОДРЖАНИ КМЕ НАСТАНИ 2018

ИСХРАНА КАЈ КОМПРОМИТИРАНИ ПАЦИЕНТИ

НОВИТЕТИ ВО ГИНЕКОЛОГИЈАТА И АКУШЕРСТВОТО

ГОДИШЕН НАЦИОНАЛЕН СОСТАНОК НА CAESAR МРЕЖАТА - 2018

НОВ ПРОБИОТСКИ ПРИСТАП ВО ТРЕТМАН НА ИНФЕКЦИИ СО HELICOBACTER PYLORI И НЕГОВИ КОМОРБИДЕТИ
МУЛТИПЕН МИЕЛОМ

ТРЕТМАН НА ПРЕКАНЦЕРОЗИ НА ГРЛОТО НА МАТКАТА – ИНФЕРТИЛИТЕТ И ГИНЕКОЛОШКИ МАЛИГНОМИ - ПРИМАРЕН ХПВ СКРИНИНГ НА ЦЕРВИКАЛЕН КАРЦИНОМ – ХИПЕРТЕНЗИЈА КАЈ ЖЕНИ

НЕОДОБРЕНА УПОТРЕБА НА ЛЕКОВИ (OFF LABEL) ВО ПЕДИЈАТРИЈА

26th BCLF MEETING И 6-ти КОНГРЕС НА МАКЕДОНСКОТО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА И ЛАБОРАТОРИСКА МЕДИЦИНА 

НОВА ГЕНЕРАЦИЈА НА ГЕНЕТСКИ ТЕСТОВИ ВО ПРЕНАТАЛНА ДИЈАГНОСТИКА

БАЛКАНСКА ШКОЛА ЗА ПЕДИЈАТРИ

ВРОДЕНИ АНОМАЛИИ - ПРЕДИЗВИЦИ, ДИЛЕМИ И ТРЕТМАН

СОВРЕМЕН ФАРМАКОЛОШКИ ТРЕТМАН НА ПРЕКУМЕРНО АКТИВЕН МОЧЕН МЕУР (СПАМ) И УРИНАРНА ИНКОНТИНЕЦИЈА

АСТМА – АКТУЕЛНОСТИ И ПРЕДИЗВИЦИ

АКУШЕРСКА АНЕСТЕЗИЈА И ПЕРИОПЕРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ