НОВИТЕТИ ВО АСИСТИРАНАТА РЕПРОДУКЦИЈА

ден300.00

Симпозиум

Организатор: Македонска асоцијација на гинеколози и опстетричари (ЗГОМ)
Македонско здружение за хумана и репродуктивна медицина (МЗХРМ)
Македонско здружение на гинеколози ендоскописти (МЗГЕ)

Дата: 20.09 (петок), 2019 година

Место: Хотел “ХОЛИДЕЈ ИН” –Скопје

Регистрација: 13:30- 14:00 часот

Шифра на здружение: 018

АГЕНДА

 

SKU: 018-2019-2 Categories: , , , , , , ,