Прашалник за проценка на опременоста на здравствените работници и соработници со лични заштитни средства (ЛЗС) во време на пандемија со COVID-19.

Почитувани колеги здравствени работници и здравствени соработници, Како резултат на соработката на Колаборативниот центар на СЗО при Институтот за медицина на трудот, Скопје со Колаборативниот центар на СЗО за медицина на трудот при Медицинскиот факултет, Универзитет во Загреб, изработен е следниов Прашалник чија цел е да се процени опременоста на здравствените работници и соработници со… Read More »

7-МИ АПРИЛ – СВЕТСКИ ДЕН НА ЗДРАВЈЕТО

„Во време на пандемија поради Ковид-19 и вонредна состојба во многу земји од целиот свет, Македонското лекарско друштво, како најстара професионална асоцијација во државата, за прв пат во своето 75 годишно постоење нема да го организира традиционалното одбележување на Светскиот ден на здравјето – 7 Април.  Но и во ваква состојба, НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА ПО… Read More »