Од Претседателот на МЛД до ЗЛОМ/СМ по повод Светскиот ден на општите и семејни лекари – 19 Мај

„Почитувана д-р Катерина Ковачевиќ, Претседател на ЗЛОМ/СМ Со длабока почит Ви го честитам 19 мај – Светкиот ден на општите и семејни лекари. Вие и сите членови на Вашето здружение, кое е најбројно и најактивно во нашата земја, дадовте огромен професионален и стручен придонес во услови на пандемија и справувањето со КОВИД 19, како и… Read More »

Прашалник за проценка на опременоста на здравствените работници и соработници со лични заштитни средства (ЛЗС) во време на пандемија со COVID-19.

Почитувани колеги здравствени работници и здравствени соработници, Како резултат на соработката на Колаборативниот центар на СЗО при Институтот за медицина на трудот, Скопје со Колаборативниот центар на СЗО за медицина на трудот при Медицинскиот факултет, Универзитет во Загреб, изработен е следниов Прашалник чија цел е да се процени опременоста на здравствените работници и соработници со… Read More »