ОДГОВОР НА ОБЈАВЕНИОТ НАПИС ВО “СЛОБОДЕН ПЕЧАТ”, ПРЕНЕСЕН ОД ПОСТ ОД FACEBOOK

Македонско лекарско друштво е најстара и најбројна професионална организација на лекарите која постои 76 години и е аполитична и непрофитабилна. Доделувањето на наградите и признанијата е регулирано со Статутот и Правилникот на МЛД (член 58), а се доделуваат врз основ на предлозите на стручните и регионалните здруженија. Со други зборови, самите доктори ги предлагаат своите… Read More »