ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ДОКТОРИ

Согласно Законот за Здравствена заштита и препопраките на Министерството за здравство за избегнување на јавни собири и одржување на физичката дистанца, Македонското лекарско друштво започна со спроведување на онлајн континуирана медицинска едукација. Предавањата од програмата за стручно усовршување на специјалистичките и подрачните здруженија при МЛД, ќе бидат поставувани и достапни на страниците за Online КМЕ… Read More »

Одбележување на 19 Мај – Светски ден на матичните лекари

Почитувани, Здружението на лекари по општа семејна медицина (ЗЛОМ/СМ) заедно со Центар за семејна медицина Медицински факултет Скопје и оваа година го одбележува 19 Мај под мотото: „Семејните –општи лекари на прва линија во справување со Ковид 19“ „Сакаме да ја предочиме оваа тема затоа што е релевантна за предизвиците и одговорностите на матичните лекари… Read More »

Од Претседателот на МЛД до ЗЛОМ/СМ по повод Светскиот ден на општите и семејни лекари – 19 Мај

„Почитувана д-р Катерина Ковачевиќ, Претседател на ЗЛОМ/СМ Со длабока почит Ви го честитам 19 мај – Светкиот ден на општите и семејни лекари. Вие и сите членови на Вашето здружение, кое е најбројно и најактивно во нашата земја, дадовте огромен професионален и стручен придонес во услови на пандемија и справувањето со КОВИД 19, како и… Read More »