Kонтинуирана медицинска едукација

ПРЕТСТОЈНИ КМЕ НАСТАНИ

ИСХРАНА КАЈ КОМПРОМИТИРАНИ ПАЦИЕНТИ

ОДРЖАНИ КМЕ НАСТАНИ

НОВИТЕТИ ВО ГИНЕКОЛОГИЈАТА И АКУШЕРСТВОТО

ГОДИШЕН НАЦИОНАЛЕН СОСТАНОК НА CAESAR МРЕЖАТА – 2018

НОВ ПРОБИОТСКИ ПРИСТАП ВО ТРЕТМАН НА ИНФЕКЦИИ СО HELICOBACTER PYLORI И НЕГОВИ КОМОРБИДЕТИ

МУЛТИПЕН МИЕЛОМ

ТРЕТМАН НА ПРЕКАНЦЕРОЗИ НА ГРЛОТО НА МАТКАТА – ИНФЕРТИЛИТЕТ И ГИНЕКОЛОШКИ МАЛИГНОМИ – ПРИМАРЕН ХПВ СКРИНИНГ НА ЦЕРВИКАЛЕН КАРЦИНОМ – ХИПЕРТЕНЗИЈА КАЈ ЖЕНИ

НЕОДОБРЕНА УПОТРЕБА НА ЛЕКОВИ (OFF LABEL) ВО ПЕДИЈАТРИЈА

26th BCLF MEETING И 6-ти КОНГРЕС НА МАКЕДОНСКОТО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА И ЛАБОРАТОРИСКА МЕДИЦИНА 

НОВА ГЕНЕРАЦИЈА НА ГЕНЕТСКИ ТЕСТОВИ ВО ПРЕНАТАЛНА ДИЈАГНОСТИКА

БАЛКАНСКА ШКОЛА ЗА ПЕДИЈАТРИ

ВРОДЕНИ АНОМАЛИИ – ПРЕДИЗВИЦИ, ДИЛЕМИ И ТРЕТМАН

СОВРЕМЕН ФАРМАКОЛОШКИ ТРЕТМАН НА ПРЕКУМЕРНО АКТИВЕН МОЧЕН МЕУР (СПАМ) И УРИНАРНА ИНКОНТИНЕЦИЈА

АСТМА – АКТУЕЛНОСТИ И ПРЕДИЗВИЦИ

АКУШЕРСКА АНЕСТЕЗИЈА И ПЕРИОПЕРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ